In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken en Ontdekken
Op zoek naar verbinding met je gevoel

Downloads

Hier vind je concepten die ik regelmatig gebruik binnen mijn therapie- en coachingsaanpak. Wil je een document delen met een ander? Prima, wijs je die persoon dan op mijn website?

Mijn geloofsbrief ten behoeve van leven en werken – samenvatting van de basis van waaruit ik leef en werk en op grond waarvan ik jou uitnodig om dat ook te doen.

Aanpak/werkwijze ISIMOO – hier zie je in het kort hoe ik werk.

ISIMOO Aanmelding-zorgovereenkomst en zorgplan – download, vul in, maak een foto en mail retour. Of stuur een mail naar info@isimoo.com voor een versie in Word.

Toelichting op het ‘Keten-Wolkjes-Model’ – een hulpmiddel voor zelfhulp aanvullend op of misschien wel in plaats van therapie.

Kenmerken Sterkgevoeligheid invullijst – hier ontdek je of je sterkgevoelig bent en in welke mate.

Basismodel kloppende communicatie – hier beschrijf ik mijn ideeën over kloppende communicatie. Vraag je eerst af of je het met de punten eens bent en kijk dan wat je kunt verbeteren in jouw manier van communiceren. Met dit model kan ik een communicatietraining geven in jouw organisatie. Meer informatie? Bel me op 06 22 45 47 21.

Persoonlijk museum – je leeft in het hier & nu en alles wat achter je ligt, vormt je persoonlijke museum. Hoe je je leven in het hier & nu vorm kunt geven, zie je in dit concept. En ook in dit blog.

ISIMOO 2.0 Intimiteit en Schijnintimiteit – I-S-I- van ISIMOO bleek te passen op twee termen die ik veel gebruik: communiceren op het niveau van Intimiteit: echt contact en echte verbinding en Schijnintimiteit: alle communicatie die (net) niet echt en authentiek is.

Intimiteit en schijnintimiteit: winnaardriehoek versus dramadriehoek – blijf zoveel als mogelijk uit de dramadriehoek en begeef je in de winnaardriehoek.

Communicatieniveaus – toelichting op de verschillende niveaus waarop je kunt communiceren, inclusies de niveaus van Intimiteit en Schijnintimiteit.

Feedbacksysteem – om baat te hebben bij therapie moet je op een kloppende manier om kunnen gaan met feedback. Dit model is gebaseerd op het concept ‘Strooks’ uit de Transactionele Analyse.

Motivatie – motivatie is de drijfveer achter alle veranderingen. Wat te doen als het leven tegenzit?

Groei en ontwikkeling – de 4 fasen van Maslow die je leercurve beschrijven.

Communiceren in het hier en nu – we leven in het hier en nu, maar hoe communiceer je kloppend in het hier en nu?
Dit model is gebaseerd op het OVK-model uit de Transactionele Analyse

Drie bogenmodel – veel therapieën en therapeuten komen niet verder dan de buitenste twee bogen: cognitie en emotie. Ten diepste gaat het echter om de derde laag.

Ontwikkeling van Echte-Ik en Schaduw-Ik – ISIMOO therapie en coaching gaat altijd om het ontdekken van wie je ten diepste echt bent: je echte-ik. Mensen met psychische problemen leven te vaak te veel vanuit hun schaduw-ik. In dit document zie je hoe die zich ontwikkelt vanuit je echte-ik.

Grenzen – de kern – uiteindelijk beginnen alle psychische problemen met een kleine ontevredenheid. De grote vraag is hoe je daar mee om gaat: stap je eroverheen of hecht je het af?

Mensen en hun interne familiesysteem 1 – visualisatie bij de theorie van de ‘Internal Family Systems Therapy’. De belangrijkste vraag is: leef je in het hier en nu? En hoe bepaal je dat?

Mensen en hun interne familiesysteem 2 – visualisatie van psychische problemen.

Gebeurtenis en valkuil – tekstdocument met schema van een gebeurtenis in het hier en nu en hoe die via een trigger kan leiden tot de valkuilen van jouw en mijn leven.

Basispakket en hechting
Hechting – gebaseerd op het boek ‘Verbonden‘ van Amir Levine en Rachel Heller.

Patronen – tekstdocument met een toelichting op ‘Basispakket en hechting’.

Mensen en hun structuurbehoefte – verschillende mensen hebben verschillende structuurbehoeftes, welk beeld past bij jou en gebruik je dit in het dagelijkse leven?

Grondgebied en aanpassingsvermogen – mensen verschillen in de grootte van het persoonlijke grondgebied dat ze innemen en in hun aanpassingsvermogen. Samen is het altijd 100% mens zijn.

Dag- en nachtstructuur en voeding – hoeveel uren slaap je, ontspan je en hoeveel ben je actief? En hoe blijf je daar het meest gezond en vitaal bij? En hoe kun je bewust omgaan met voeding?

Cirkel van Betrokkenheid en Cirkel van Invloed – wat je in je cirkel van invloed kunt brengen, mag je vastpakken en uitvoeren.

Omgaan met stress vanuit de lichaamsgericht benadering van o.a. Peter Levine – het gezonde en het ongezonde stresspatroon in beeld gebracht.

Script: hoe je steeds in hetzelfde patroon verzeild raakt – met dank aan de Transactionele Analyse: hoe komt het toch dat je elke keer weer in dezelfde valkuil trapt en hoe voorkom je dit?

Triggers: die leiden naar je valkuil (‘schema’ in schematherapie) – communiceren ‘moed’ je in het hier & nu doen en niet in het ’toen & daar’.

Kwaliteitenvragenlijst

Wil je weten wat jouw kwaliteiten zijn, klik dan op de link, registreer je en start met de vragenlijst. Ik krijg je score na de tijd ook te zien. Je hoeft me dus geen mail hierover te sturen.
https://www.viacharacter.org/survey/pro/isimoo/Account/Register

Onderzoek en ontdek wat je gevoel je wil vertellen >

Maak een afspraak

Ontvang de nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over sterkgevoeligheid.