In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken en Ontdekken
Intuïtieve therapie in eenvoud

Over ISIMOO

Jij als sterkgevoelige man of vrouw hebt meer door dan sommige andere mensen. Als een hulpverlener daar niet adequaat op inspeelt, dan heeft dit invloed op de kwaliteit van de therapie of coaching. Zodra dit raakt aan je gevoel van veiligheid ontstaat er een impuls om je terug te trekken. Intern natuurlijk, aan de buitenkant laat je niet zoveel zien. De hulpverlener rapporteert dat het traject goed loopt, maar jij weet beter. 

Zeg je dat dan ook of neem je het mee naar huis? 

Als sterkgevoelige man en vrouw niet langer in de kou

Wij zijn een aantal van deze mannen en vrouwen tegengekomen in onze praktijk. Bij collega’s waren ze vastgelopen en hier bloeiden ze op doordat wij aandacht besteden aan het levensverhaal en aan lichaamstaal. Doordat wij zelf sterkgevoelig zijn, is er meestal vrij snel herkenning op een dieper niveau, waardoor vertrouwen versterkt wordt. En hier hoef je niet intern af te haken en het voor jezelf te houden. Hier mag alles gezegd worden. En je mag wachten op het juiste moment. Hier mag je leunen, omdat wij niet omvallen.

Wat onderscheidt ISIMOO van veel andere praktijken

  • Wij werken vanuit de relatie van mens tot mens en gebruiken zo min mogelijk testen, vragenlijsten en protocollen. Wij zetten ons evenwicht tussen sterk (analyserend) én gevoelig (intuïtie en de competentie om jouw non-verbale signalen op te pakken) in en helpen jou evenwicht tussen de twee te vinden.
  • Samen ontdoen we de problemen van afleidende details en misleidende nuances, zodat we de kern overhouden. En dán zie je ineens oplossingen, veranderingen en verbeteringen die je daarvoor niet voor mogelijk hield.
  • Wij plannen niet meer dan 6 gesprekken op één dag, zodat we aandacht aan jou kunnen besteden en niet nog nadenken over de cliënt voor jou. Wij werken transparant met aantekeningen en kernachtige tekeningen. Die krijg je aan het einde van elk gesprek mee naar huis. Wij bewaren er een scan van.

Bekijk hier onze tarieven en verzekeringen.

ISIMOO

ISIMO is het Zoeloe woord voor kantelpunt. We inspireren mensen te kantelen van ‘sterk óf gevoelig’ naar ‘sterk én gevoelig’. En van ‘cognitie óf intuïtie’ naar ‘intuïtie én cognitie’.


 ISIMOO staat voor onze werkwijze, die op zich al een kanteling is ten opzichte van veel hulpverlening: In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken & Ontdekken.

Frank over het hunebed in het logo van ISIMOO

Dit beeld uit mijn geboorteprovincie kreeg een bijzondere waarde toen het volgende inzicht zich aan mij opdrong:

Als de ene staande steen stevig staat en de andere ook, dan ligt de deksteen ook stevig. Als de ene partner stevig staat …. 

Zo werd het hunebed een beeld voor relatie. Laat dat nou net het onderwerp zijn waar de meeste sterkgevoelige mensen op gericht zijn.

Daar kwam nog een inzicht bij: sterke én gevoelige mensen balanceren vaak op de bovenste richel van een bergrug. Voor je het weet kukel je er aan de ene kant af of aan de andere (sterk óf gevoelig). Verbreed je draagvlak en je staat steviger (de deksteen). Dit draagvlak is gebaseerd op twee pijlers: gelijkwaardigheid & wederkerigheid en verbinding & afstemming.

Onderzoek en ontdek de kloppende versie van jezelf >

Maak een afspraak

In 5 stappen van klacht naar kracht met onze diensten:

Ontvang de nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over sterkgevoeligheid.