In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken en Ontdekken

Therapie voor sterkgevoelige mensen

en voor mensen op weg naar verbinding met hun gevoel

Netwerk uitnodiging

ISIMOO Netwerk Sterkgevoeligheid

Mijn idee

Een netwerk van sterkgevoelige hulpverleners die therapie, coaching en training geven:

– vanuit maatwerk en zonder protocol;
– op basis van kloppende communicatie: gelijkwaardig & wederkerig, afgestemd & verbonden;
– in elk gesprek aansluiten bij de wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten;
– waarbij de cliënt bij voorkeur zelf de factuur betaalt (dat doe je tenslotte ook met je huis, auto en vakantie).

En dat alles op z’n ISIMOOs:

In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken & Ontdekken.

Doel van dit netwerk

We zetten ons samen in om sterkgevoelige medemensen te bereiken en te helpen in balans te komen zodat ze leven en werken vanuit evenwicht tussen hun sterke en hun gevoelige kant. Zoals wij dat ook zelf ontwikkeld en ervaren hebben.

En samen verdiepen we de kennis rond ‘Sterkgevoeligheid’ en maken we dit thema wereldwijd bekend. Daarnaast staan we open om vanuit onze sterkgevoeligheid mensen te helpen in verbinding te komen met hun gevoel.

Het netwerk

Door je aan te sluiten bij mijn netwerk leer je leven en werken op basis van je sterkgevoeligheid. Ik deel mijn manier van werken die aansluit bij sterkgevoelige mensen, je krijgt een netwerk, samenwerking en hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Bovendien deel je in mijn marketing en verwijs ik mensen naar jou door. Samen bereiken we steeds meer mede-sterkgevoelige mensen. Bovendien kunnen we ons dienstbaar maken aan de maatschappij doordat sterkgevoelige mensen veel doorhebben en veel problemen en oplossingen zien. Samen staan we sterk(gevoelig)er.

Doe jij ook mee?

Hoe sluit je je aan bij ISIMOO Netwerk?

Je meldt je aan bij ISIMOO voor een kosteloos ontmoetingsgesprek en als er een klik is en vertrouwen in de aanpak neem je een pakket af van 7 gesprekken, kosten: €597. Je ondergaat en ontvangt de ISIMOO aanpak, voelt hoe dat werkt, zodat je die zelf ook weer door kunt geven. Deze aanpak voelen is belangrijker dan het je eigen maken via een cursus of training.

Na dit traject volgt een samenwerking waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • 1 uur supervisie per maand
  • Deelname aan een intervisiegroep en/of denktank
  • Vermelding op de website van ISIMOO en Special Edition Coaching, Therapie en Training
  • Nascholing in de ISIMOO aanpak en concepten
  • Individuele afspraken m.b.t. blogs, artikelen en concepten
  • Marketing

Kosten: €69 per maand.

Bij doorverwijzing van een cliënt betaal je €10 per gesprek.

Ben je enthousiast geworden en geïnspireerd? Neem dan contact op met mij: 06 22454721 of via info@isimoo.com.

Achtergrond

In 2014 leerde ik mezelf écht kennen en ontdekte een sterke en een gevoelige kant in mijn persoonlijkheid. Het lukte mij om die twee ogenschijnlijk tegengestelde kanten in balans te brengen en zo vielen allerlei puzzelstukken uit mijn leven op hun plek: waar mijn gevoel van spanning vandaan kwam, waarom ik niet in groepen kan functioneren, waarom ik nooit écht tevreden was. En vooral hoe het kwam dat ik me altijd anders voelde dan anderen: ik bèn anders.

Mijn praktijk had in die tijd de naam ‘Praktijk Frank Odding’. Ik voelde dat met het ontdekken van ‘sterkgevoeligheid’ mijn praktijk groter zou worden dan mijn eigen naam en ik kwam na een zoektocht op de naam ‘ISIMO’, dit betekent ‘kantelpunt’ in de Zulutaal. Ik puzzelde met de letters en kwam op ‘In Samenwerking Inspireren met Onderzoeken & Ontdekken’. Deze woorden staan voor mijn werkwijze en weerspiegelen mijn zijn. Ik maak mij sterk voor een kanteling van teveel denken naar evenwicht tussen voelen, doen en denken. Inmiddels staat ISIMOO ook voor ‘Intimiteit en Schijnintimiteit, Methode Onderzoeken & Ontdekken’ en voor ‘Ik & Schaduw-Ik, Methode Onderzoeken & Ontdekken.

Ik kwam steeds meer sterkgevoelige mensen tegen en ontdekte patronen:

– disbalans tussen de sterke en de gevoelige kant;

– dubbel over grenzen gaan: over eigen grenzen vanuit de sterke kant en over grenzen laten gaan vanwege de gevoelige kant;

– therapie krijgen, maar niet echt verder komen, omdat je meer doorhebt dan de hulpverlener en dus maar voor hem of haar gaat zorgen;

– je verdiepen in ‘hooggevoeligheid’ en ontdekken dat dat het net niet is;

– dan uiteindelijk maar doormodderen omdat niemand je echt snapt.

Totdat ze mij tegenkwamen en iets nieuws ontdekten: ‘sterkgevoeligheid’. Elke keer is de reactie hetzelfde: een zucht (soms een traan), opluchting, eindelijk herkenning, eindelijk erkenning. Sterkgevoelige mensen voelen zich gezien, gehoord, erkend. Vanuit een intern gevoelde noodzaak schreef ik er een boek over: ‘Sterkgevoelige mensen en grenzen’.

In de loop van de tijd ontdekte ik het kernprobleem van sterkgevoelige mensen:

Hoe verhoud je je tot niet sterkgevoelige mensen en omdat dit nooit helemaal tot tevredenheid lukt, heb je andere sterkgevoelige mensen nodig om bij te tanken.

In dit kader denk ik na over ontmoetingsmomenten tussen sterkgevoelige mensen. Ik zie een kampvuur voor me op een veld aan een meer in Zweden. Eromheen staan blokhutten om te overnachten. Overdag actief met o.a. zwemmen, ’s avonds ontmoeting rond het kampvuur. Als ik dit vertel aan sterkgevoelige cliënten, dan zie ik ogen glinsteren en zij zien die van mij. Met elkaar kunnen we ons hier sterk voor maken.

Toen werd het 2020: ik worstelde met een vrijwilligersfunctie die ik had en ervoer ineens een openbaring:

Ik zag de wereldbol voor mijn geestesoog en een speld geprikt in Nederland. Het was mij in één klap helder: sterkgevoeligheid moet de wereld over. En in het verlengde daarvan was me ook duidelijk dat ik sterkgevoeligheid definitief moet afbakenen van het bekendere hooggevoeligheid. Want naast overeenkomsten is dat toch ook echt wat anders.

Er rijst een probleem: hoe bereik ik in mijn eentje de wereld? Gelukkig hoeft dat niet, want er zijn al mensen die ontdekt hebben dat ze sterkgevoelig zijn en die weten wat het hun gebracht heeft. Die hebben die herkenning en erkenning tot diep in hun ziel en zijn gevoeld. Het zou mooi zijn om samen met hen nog veel meer mensen bewust te maken van hun sterkgevoeligheid. Samen gaat dat beter en sneller dan alleen.

Een idee was geboren: het ISIMOO netwerk.

Ben je enthousiast geworden en geïnspireerd? Neem dan contact op met mij: 06 22454721 of via info@isimoo.com.

Frank Odding

Onderzoek en ontdek wat je gevoel je wil vertellen >

Maak een afspraak

Ontvang de nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over sterkgevoeligheid.