In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken en Ontdekken

Therapie voor sterkgevoelige mensen

en voor mensen op weg naar verbinding met hun gevoel

ISIMOO aanpak bij complexe relaties en hoogconflict scheidingen

Complexe relaties en hoogconflict scheidingen kennen drie verliezers: jijzelf, je (ex-)partner en de kinderen. Wat eens in liefde begon, ontaardt nu in een verstoorde verstandhouding en dynamische conflicten, waar geen einde aan lijkt te komen. Volwassenen dragen hierin de verantwoordelijkheid. Als de problemen niet adequaat opgelost worden, dan dragen met name de kinderen hiervan de lasten. En dat moet je niet willen.   

Wat nu als je geen adequate oplossing ziet? Als je dan geen hulp zoekt, dan blijven de conflicten bestaan en loopt de spanning steeds verder op. Actie en reactie volgen elkaar op. Je raakt steeds verder verwijderd van jezelf en je eigen grondgebied. Dit gaat zowel ten koste van het welzijn van de kinderen als dat van jullie als ouders en van jou als mens.

Hulpverlening

Op een dag trek je de stoute schoenen aan en ga je op zoek naar hulp. Je hebt geen idee waar je het zoeken moet en komt al snel uit bij de bovenste zoekresultaten: grotere praktijken en organisaties. Je meldt je aan en het voelt goed. Of niet, maar omdat je de hulp als gedwongen ervaart, zet je door. Soms word je binnen de keten waar de praktijk deel van uitmaakt van het kastje naar de muur gestuurd. De hulpverlening werkt niet echt en er gaat kostbare tijd verloren.

De tijd gaat verder, de problemen ook en de spanning wordt onhoudbaar, voor iedereen. 

Dit wil je niet langer, er moet nu wat gebeuren. Wij bieden een alternatief, zowel voor gezamenlijke als voor individuele trajecten. De keuzes hierin is afhankelijk van de hulpvraag en wat passend is. Je krijgt in ieder geval hulpverlening vanuit een persoonlijke, invoelende en luisterende benadering, gericht op wat voor jou helpend en nodig is.

Voor wie

ISIMOO biedt hulp en ondersteuning voor gemotiveerde mensen die inzien dat er echt iets anders moet. Voor mensen die bereid zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en beseffen dat ze altijd een keuze hebben, ook voor ander gedrag en excuses. Mensen die de hand in eigen boezem durven steken en hem dan uitreiken om echt contact te maken en te streven naar echte verbinding. Mensen die hun kinderen, waarvoor zij eens kozen, een vader en een moeder teruggeven. Vanaf nu op twee plekken, waarbij ze kloppend communiceren met elkaar en de kinderen.

Mocht kloppende communicatie niet haalbaar zijn, dan zoeken we samen naar een passend alternatief, waarbij je eigen stabiele basis op grond van je persoonlijke grondgebied leidend is.

ISIMOO aanpak

Gezamenlijk traject

De ISIMOO aanpak kent drie pijlers:

  1. Volwassenen praten met volwassenen op basis van kloppende communicatie: gelijkwaardig & wederkerig, afgestemd & verbonden. Ze beseffen dat communicatie altijd twee kanten op gaat: het zegt altijd iets over de zender en de ontvanger. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en leven vanuit het besef van keuzes;
  2. In de communicatie worden issues op tafel gelegd en vanaf een afstand bekeken door betrokkenen. We ruimen op wat opgeruimd moet worden en we nemen mee wat van waarde is. We besteden specifiek aandacht aan ‘rouw & verlies’, die de brandstof vormen voor conflicten;
  3. We bouwen zo stevig mogelijke bruggen tussen de twee eilanden en betrekken zo mogelijk het netwerk van beide (ex-)partners hierbij.

We werken met puur maatwerk en zonder protocol. De verschillende stappen en gesprekken kunnen leiden tot een contract op één A4 met handtekeningen van moeder, vader en de kinderen. We maken sowieso een ingrediëntenlijst om vast te houden wat jullie ontdekt en geleerd hebben en mee willen nemen naar de toekomst.

Individueel traject

‘Onder conflict gaat altijd rouw & verlies schuil’ en dat is de reden dat we ook individuele trajecten aanbieden. We onderzoeken & ontdekken welke patronen, trauma’s en overlevingsmechanismen ten grondslag liggen aan jouw functioneren. We ruimen op, poetsen schoon en maken de weg vrij voor een leven vanuit echt contact en echte verbinding. Je zult gaan ervaren dat je weer verbinding kunt maken met je eigen gedachten, gevoelens en behoeften (je eigen grondgebied) en het je lukt om te de-escaleren in het conflict. 

Wat je van ons mag verwachten

Je mag van ons verwachten dat wij ons ten volle inzetten om jullie/jou je doel te helpen verwezenlijken. Onze grondhouding is gericht op meerzijdige betrokkenheid. Wij gebruiken ons voelen, doen en denken om aan onze kant van de therapeutische relatie alles aan te geven wat wij nodig achten om jou/jullie verder te helpen. Dat dit af en toe pijnlijk of zuur kan zijn, nemen wij op de koop toe. Dat hoort nu een keer bij het leven en het proces van het onthechten uit een relatie die eens in liefde begon.

Onze aanpak:

In Samenwerking Inspireren Met Onderzoeken & Ontdekken met kloppende communicatie als basis: gelijkwaardig & wederkerig, afgestemd & verbonden.

Christien van der Veen, Praktijk Mooi Mens te Ede, www.praktijk-mooimens.nl, info@praktijk-mooimens.nl. 

Frank Odding, praktijk ISIMOO te Amersfoort, www.isimoo.com, info@isimoo.com, 06 22454721.

Onderzoek en ontdek wat je gevoel je wil vertellen >

Maak een afspraak

Ontvang de nieuwsbrief!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over sterkgevoeligheid.